Referencje

11 Rejonowa Baza Materiałowa

pdf„Rzetelnosć firmy jest godna polecenia i budzi zaufanie jako kontrahenta w ramach wzajemnej współpracy handlowej.”

 

16 Batalion Zaopatrzenia

pdf„ELDA stara się spełniać życzenia swoich Klientów, nie boi się nowych wyzwań, jakie stawiają przed nią Inwestorzy.”

 

Fast Oil

pdf„Roboty były przeprowadzone fachowo, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Jesteśmy zadowoleni z wykonanych szybko i profesjonalnie robót.”

 

Jednostka Wojskowa 1475

pdf„Przedsiębiorstwo za każdym razem z przyjętych zobowiązań wywiązywało się należycie. Dlatego przedstawiamy je jako solidne.”

 

Jednostka Wojskowa 3271

pdf„Elda (…) wywiązywała się z powierzonych prac w stopniu bardzo dobrym. Dotrzymywała terminów zawartych w umowach.”

 

Konpal

pdf„Firma Elda wykazuje się fachowością, terminowością oraz profesjonalizmem. Realizuje swoje usługi z należytą starannością.”

 

Naftomax

pdf„Przez 11 lat współpracy (…), Firma Elda dała się poznać jako wiarygodny, solidny i na tyle rzetelny wykonawca, który ciągle poszerza swą ofertę usług tak że całą pewnością i spokojem mogliśmy powierzyć Jej wszelkie prace związane z modernizacją zbiorników w naszej bazie, oraz wymianę niektórych na nowe.”

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

pdf„Zadania zostały wykonane zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji oraz zawartej w umowie. Stwierdza się właściwą jakość i organizację wykonanych prac.”

 

PZM WIMET

pdf„Usługi zostały wykonane rzetelnie, terminowo i zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji zamówienia oraz zawartej umowie.”

 

Stacja Paliw DUET

pdf„Roboty były przeprowadzone fachowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z jakości i terminowości wykonanych robót. Planujemy kontynuowanie dalszej współpracy.”