Uprawnienia

 
 
Rok Uprawnienie Zakres
2015 TDT-W/M/N-72/15 – do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wg ADR
– do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone
2014 508-01/WDT/UCB/14 – do wytwarzania, naprawy i modernizacji:
+ zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR
+ urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
+ urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
2014 ISO 9001:2008 – wytwarzanie, naprawy, modernizacje, sprzedaż i serwis cystern drogowych i zbiorników do przewozu i magazynowania materiałów niebezpiecznych
– naprawy i remonty pojazdów samochodowych
– usługi w zakresie stosowanych technologii
2014 AQAP 2120:2009 – wytwarzanie, naprawy, modernizacje, sprzedaż i serwis cystern drogowych i zbiorników do przewozu i magazynowania materiałów niebezpiecznych
– naprawy i remonty pojazdów samochodowych
– usługi w zakresie stosowanych technologii