Uprawnienia

 
 
Rok Uprawnienie Zakres
2014

508-01/WDT/UCB/14

– do wytwarzania, naprawy i modernizacji:
+ zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR
+ urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
+ urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

2015 TDT-W/M/N-72/15 – do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wg ADR
– do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone
2018 ISO 9001:2015 – wytwarzanie, naprawy, modernizacje, sprzedaż i serwis cystern drogowych i zbiorników do przewozu i magazynowania materiałów niebezpiecznych
– naprawy i remonty pojazdów samochodowych
– usługi w zakresie stosowanych technologii
2018 AQAP 2110:2016

– wytwarzanie, naprawy, modernizacje, sprzedaż i serwis cystern drogowych i zbiorników do przewozu i magazynowania materiałów niebezpiecznych
– naprawy i remonty pojazdów samochodowych
– usługi w zakresie stosowanych technologii

2019 ISO 3834-2:2007

– spawanie konstrukcji podczas wytwarzania, napraw i modernizacji cystern drogowych i zbiorników do przewozu i magazynowania materiałów niebezpiecznych
– spawanie konstrukcji podczas napraw i remontów pojazdów